Política de privadesa

(Nota: De moment només està dosponible en suec, disculpeu les molèsties)

Katalanska kulturföreningen Les Quatre Barres (LQB) samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och medlemmens intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir medlem i LQB sparar föreningen de personuppgifter du lämnar: namn, adress, e-postadress om sådan finns, samt antal familjemedlemmar om medlemskapet är ett familjemedlemskap. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera dessa uppgifter i efterhand. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel ansökan om subventioner.

Vi sparar även mejl från medlemmar gällande anmälan till aktiviteter. Dessa mejl tas bort så snart aktiviteten är genomförd. En lista över deltagarnas namn sparas dock normalt som underlag för bokföringen av intäkter. Eventuell ytterligare personlig information såsom allergier tas bort så snart aktiviteten är genomförd.

När det gäller “esplai” (regelbundet återkommande aktiviteter för barn) eller andra språkkurser sparar vi namn och födelsedatum (dock inte fullständigt personnummer) på eleverna samt en lista över vilka elever som deltagit vid varje tillfälle. Vi sparar uppgifterna så länge eleven deltar i aktiviteterna och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel ansökan om subventioner.

För personer som inte är medlemmar men har meddelat intresse för att få information om de aktiviteter som är öppna även för icke medlemmar sparas namn, om vi känner till detta, och e-postadress. Denna information sparas tills en person meddelar att hen inte längre vill ha sådan information.

LQB lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part förutom då myndigheter kräver det, till exempel vid ansökan om subventioner.

Du kan alltid kontakta LQB för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifter för att veta vilka som är medlemmar samt för att skicka information till medlemmarna och övriga intresserade om till exempel de aktiviteter som anordnas. Personuppgifter om elever som deltar i “esplai” eller andra språkkurser används för att organisera dessa aktiviteter. Vissa personuppgifter kan även komma att behöva användas för eventuell ansökan om subventioner av aktiviteterna.

Bokföringslagen följs givetvis när det gäller underlag till verifikationer. Det medför att personliga uppgifter på detta sätt kan komma att sparas i ett antal år i enlighet med lagen om arkivering även om de raderats från medlemslistor etc.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter eller framföra ett klagomål, kontakta oss via vår e-postadress info@lesquatrebarres.org.