Fritids på katalanska

Kulturföreningen ‘les quatre barres’ arrangerar Fritids på katalanska en gång per månad. Fritids är öppet till alla barn (med föräldrar) som vill komma och leka på katalanska. Vår lärare Anna kommer att se till att ni har det roligt och lär er katalanska igenom sånger, lekar, och mycket mer.

Datumen:

September den 5:e , 15:00-17:30;

Oktober den 11:e 15:00-17:30 :Wiboms väg 10, Solna, local Holken

November den 12:e  15:00-17:30: Wiboms väg 10, Solna, local Holken

Desember den 12:e  15:00-17:30: wiboms väg 10, Solna, local Holken

Juni de

Viktigt!

  1. ta med mellis med er.
  2. deltagarna måste vara medlemmar i ‘les quatre barres’ fråga oss hur.

Fritidsmoment:

Två och halv timmars aktiviteter förberedda av läraren. Målet med aktiviteterna är: att utveckla barnens muntliga kommunikationsförmåga på katalanska, öka konstnärliga uttryck och kreativitet, förhålla sig till andra och lära sig värderingar om samexistens, utbilda i sinnena för att till slut få en viss självständighet i sitt egen vardag.