Fritids på katalanska

Kulturföreningen ‘les quatre barres’ arrangerar Fritids på katalanska en gång per måndag. Fritids är öppet till alla barn (med föräldrar) som vill komma och leka på katalanska. Vår lärare Anna kommer att se till att ni har det roligt och lär er katalanska igenom sångar, lekar, och mycket mer.

Datumen:

Augusti den 31:a, 14:00-17:00: familj event! vi träffas vid stora skuggan: CAROLAS EKO
Stora Skuggans väg 12A
115 42 Stockholm

Kläder efter väder.

Oktober den 5:e  14:00-17:00 :Wiboms väg 10, Solna, local Holken

November den 2:a  14:00-17:00: Bergdalen 4, Sundbyberg

December den 14:e 14:00-17:00: wiboms väg 10, Solna, local Holken

Viktigt!

  1. ta med mellis med er.
  2. deltagarna måste vara medlemmar i ‘les quatre barres’ fråga oss hur.

Fritidsmoment:

Spelhörna för småbarn (barn under 4 år). Målning och spel tillgänglig tillsammans med föräldrarna.

Aktiviteter riktade till barn över eller 4 år gamla. Tre timmars aktiviteter förberedda av läraren. Målet med aktiviteterna är: att utveckla barnens muntliga kommunikationsförmåga på katalanska, öka konstnärliga uttryck och kreativitet, förhålla sig till andra och lära sig värderingar om samexistens, utbilda i sinnena för att till slut få en viss självständighet i sitt egen vardag.