Fritids på katalanska

Kulturföreningen ‘les quatre barres’ arrangerar Fritids på katalanska en gång per månad. Fritids är öppet till alla barn (med föräldrar) som vill komma och leka på katalanska. Vår lärare Karen kommer att se till att ni har det roligt och lär er katalanska igenom sånger, lekar, och mycket mer. Om ni är intresserade att delta låt oss veta: esplai<add>lesquatrebarres.org. Att delta på fritids kostar 250kr per år och betalas i plusgirot: 970916-3, med namn, email och adress.

Vi kommer att träffas de följande dagarna:

Augusti 26; 14-17 Plats: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

September 23; 14-17 Plats: Byparkens Parklek- Huvudsta allé, 171 55 Solna, Stockholm

Oktober 21; 14-17 Plats: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

November 18; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

December 9; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Januari 27; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Februari 17; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Mars 16; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

April 20; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Maj 11; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Juni 15; 14-17: Wiboms väg 10, lokal Holken, Västra Skogen, Stockholm

Viktigt!

  1. ta med mellis med er.
  2. deltagarna måste vara medlemmar i ‘les quatre barres’.

Fritidsmoment:

Två och halv timmars aktiviteter förberedda av läraren. Målet med aktiviteterna är: att utveckla barnens muntliga kommunikationsförmåga på katalanska, öka konstnärliga uttryck och kreativitet, förhålla sig till andra och lära sig värderingar om samexistens, utbilda i sinnena för att till slut få en viss självständighet i sitt egen vardag.