Bli medlem

Vem som helst kan bli medlem i Les Quatre Barres. Medlemmar som är minst 16 år gamla ska betala medlemsavgiften, som för närvarande är 150 kr för en individuell medlem och 250 kr för en familj. Som familj räknas flera personer som sammanbor som en familj på samma adress. En familj kan bestå av en vuxen med barn eller av två eller flera vuxna med eller utan barn.

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 970916-3. Ange typ av medlemskap (individuell eller familj), namnadress, och e-postadress. Vid familjemedlemskap, ange antal medlemmar.

Genom att betala avgiften bekräftar ni också att ni har läst och godkänt vår integritetspolicy.