Archive for the ‘Utställningar’ Category

Katalansk kulturafton om författaren Jaume Cabrés verk

Den katalanska delegationen i de nordiska länderna anordnar en temakväll om katalansk kultur med anledning av firandet av Kataloniens nationaldag onsdagen den 11 september kl. 18:00 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Anmälan görs på delegation.se@gencat.cat

Utställning: The Accidental Potential

CFF Experimentell presenterar”The Accidental Potential“, av Serinyà, en katalansk konstnär bosatt i Sverige.