Butlletins 1978-1996

Poc després de constituir-se com associació cultural sortia el primer número del BUTLLETÍ de LES QUATRE BARRES, la nostra revista trimestral, que es va publicar ininterrompudament fins 1991 i que en aquesta pàgina web incorporem en format PDF tots els números apareguts, amb possibilitat de trobar-hi articles i el seu contingut amb la funció de recerca de mots.

En el BUTLLETÍ hi col·laboraven membres de l’associació, amb il·lustracions d’artistes catalans residents a Suècia o suecs vinculats a LES QUATRE BARRES. També incloïa notícies en català i suec sobre llibres i publicacions, i sobre art, teatre, cine i altres manifestacions culturals a Catalunya i a la resta de Països Catalans.