Presentation

Les Quatre Barres är en förening som grundades i Stockholm med ändamålet att informera och öka kunskapen om kulturen i de katalanska länderna bland katalaner och svenskar i Sverige och för att ge impulser till kommunikation och utbyte mellan de båda kulturerna, den svenska och den katalanska.

Les Quatre Barres ordnar kulturella aktiviteter för medlemmarna, vuxna och barn, dessutom underhåller föreningen de traditionella katalanska festerna. Man har ordnat konferenser om konst, språk, arkitektur, resor, eller fritidsaktiviteter inom gastronomi, konserter av katalansk musik och undervisning i katalanska språket för katalaner och svenskar.

Les Quatre Barres har kontakter med institutioner i de katalanska länderna och med Generalitat de Catalunya.

Leave a Comment